براي تامين انرژي سرمايي در كارخانجات ، بسته به شرايط توليد از سيستم ICE Bank يا چيلر استفاده مي شود .
ساخت اين تجهيزات در شركت رهاورد ساعي بر اساس سفارش مشتري انجام مي شود .

ويژگيها
  • آيس بانك، سيستم سريع سرد كننده شير و مايعات در ظرفيتهاي مختلف از 1000 كيلوگرم الي 60،000 كيلو گرم
  • سرعت عمل سرد سازي پيوسته تا 4 درجه سانتيگراد در ظرفيتهاي مختلف
  • ذخيره پتانسيل سرمايشي در مواجهه با شوكهاي حرارتي محيط
  • حفظ كيفيت شير و جلوگيري از افزايش بار ميكروبي
  • حفظ شير در مقاطع زماني بيشتر تا 48 ساعت
  • مناسب جهت كارخانجات لبني، غذايي و دامپروري
  • قسمت داخلي و خارجي از ورق استنليس استيل
  • استحكام در كليه قسمتها
  • كوئل داخل تمام استيل
  • حمل و اتصال آسان