ساخت ديگر قطعات لاستيكي بر اساس سفارش مشتري از قبيل ديافراگم، غلتك، استاتور و .... از ديگر فعاليتهاي اين شركت مي باشد .