شركت رهاورد ساعي در راستاي تهيه و تامين صفحات تبادل دما(Plate) براي مبدل هاي حرارتي صفحه اي به دو روش زير عمل مي كند .
الف ) ساخت صفحات توسط شركت ره آورد ساعي :
در اين حالت اگر صفحات قبلا توسط شركت توليد شده باشند، تحويل آنها سريعا ممكن مي باشد .
در غير اينصورت ابتدا با روشهاي نوين، قالبهاي لازم ساخته شده و سپس توليد صفحات توسط آنها انجام مي شود .
مواد اوليه ذيل براي توليد صفحات تبادل دما استفاده مي شوند و
AISI 304, AISI 316, TITANIUM, HASTALLOY, INCONEL
ب ) تهيه و تامين قطعات از منابع خارجي :
در اين روش صفحات تبادل دما ( Plate ) از منابع خارجي تهيه و به صورت ريالي به خريدار تحويل داده مي شود .
شركتهايي كه تا كنون صفحات تبادل دماي ( Plate ) توليد شده توسط آنها، به وسيله اين مجموعه پوشش داده شده است، به شرح ذيل مي باشند :
  • ALFA LAVAL
  • GEA
  • APV
  • API SCHMIDT
  • SONDEX
  • VICARB
  • SWEP
  • FISCHER
  • TRANTER
  • FUNKE