شركت رهاورد ساعي طيف گسترده اي ( بيش از صد مدل ) از واشرهاي مبدل هاي صفحه اي را تا كنون توليد نموده است .
اين شرکت علاوه بر توليد واشرها ، در صورت تقاضاي مشتري قادر به تامين آنها از منابع خارجي نيز مي باشد.
اهم شركتهايي كه واشر پليتهاي توليدي آنها توسط شركت ره آورد ساعي پوشش داده شده است به شرح ذيل مي باشد

  • ALFA LAVAL
  • GEA
  • APV
  • API SCHMIDT
  • SONDEX
  • VICARB
  • SWEP
  • FISCHER
  • TRANTER
  • FUNKE